Požární signalizace (EPS)

Systémy elektrické požární signalizace představují významnou část v návrhu a realizaci moderních stavebních objektů. Mají významný podíl na ochraně majetku a osob a zajišťují včasnou detekci a lokalizaci požáru a následně pak předání poplachové informace.

Systtlačítkoém elektrické požární signalizace se skládá z detektorů, vyhodnocovací  ústředny a z koncových zařízení, které informují uživatele nebo hasičský záchranný sbor o vzniku požáru.
Detektory požární signalizace pracují na různých fyzikálních principech - vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní parametry prostředí, ve kterém jsou umístěny.
Jednotlivé hlásiče požáru jsou připojeny do linek. Tyto linky jsou napojeny na ústřednu EPS. Ústředna zajišťuje komunikaci s jednotlivými hlásiči požáru a aktivaci výstupních obvodů pro ovládaná koncová zařízení. Na systém EPS je možné navázat systém ozvučení objektu, který v případě požáru a jiných mimořádných událostí slouží jako evakuační rozhlas.
Moderní ozvučovací systémy zjednodušují kontakt mezi lidmi. Jejich účelem je oslovit, inforustrednamovat, upozornit, ale i přispět ke zpříjemnění pracovního a jiného prostředí. Využití těchto systémů je velmi široké, setkáváme se s nimi ve školách, obchodních centrech, letištích, průmyslových podnicích, administrativních budovách atp. V integraci s bezpečnostními systémy plní funkci například požárního evakuačního rozhlasu.


Nabízíme v oblasti EPS:

            1. Analýzu současného stavu
            2. Projekt a jeho schválení u odpovědné organizace
            3. Realizaci a následnou pravidelnou údržbu dle zákona

Máme certifikaci pro následující systémy

Form Elements