Bezpečnostní poradenství

IRMGROUP jako odborný konzultant při ochraně majetku, osob a informací, nabízí zpracování dokumentace v souladu s platnou legislativou. Úkolem je analýza rizik, zpracování bezpečnostního projektu a návrh technického řešení, které jsou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.

Projektová činnost EZS a EPS

Jednou z organizačních složek společnosti je samostatné projekční oddělení, plně vybavené pro projektovou a inženýrskou činnost včetně informačního systému pro zpracování utajovaných informací. Klientům nabízí autorizované zpracování projektová dokumentace komplexního řešení bezpečnostních plikací dle platných norem a předpisů a to i v režimu utajované informace.

Servis a revize EZS a EPS

Součástí realizace je kontrola shody instalace s projektovou dokumentací, montážními pokyny výrobců zařízení, platnými normami a předpisy. Na revizi zařízení je uživateli vydána výchozí revizní zpráva. Pro všechny zákazníky je k dispozici služba Servisní kontrakt, která zahrnuje mimo pravidelných periodických revizí a preventivních prohlídek zařízení, dostupnost servisního dispečinku 7x24 nepřetržitě 365 dní v roce s cílem zajistit trvalou funkci instalovaných aplikací.

Servis kancelářské techniky a pokladních systémů

IRMGROUP jako dodavatel kancelářské techniky zajišťuje její  plný servis s cílem zajistit trvalou funkci instalovaného zařízení. Pokud již zařízení se nevyplatí opravit nabídne ekvivalentní nové zařízení a zároveň vyškolí obsluhu.
Naše firma si je vědoma toho, že spolehlivě fungující servisní a technická podpora stávajících zákazníků je prvotním předpokladem budoucí prosperity. Servis zajišťuje dostatečný počet techniků, kteří jsou výborně odborně připraveni na řešení všech situací.
Servis pokladen a pokladních systému je zajišťován jak v sídle firmy, tak i přímo u zákazníka (pokud charakter závady nevyžaduje dílenskou opravu).

Servis pokladen

Provádíme servis prakticky všech značek elektronických registračních pokladen, pokladních systémů i PC. Skladem jsou i všechny důležité náhradní díly.

Zajišťujeme servis a programování pokladen těchto značek:

  • Sharp
  • Euro
  • Fujitsu
  • Sharp
  • Samsung
  • Serd
  • Optima
  • TEC
  • Omron

Kontaktní email pro servis pokladen a kancelářské techniky : irm-breclav@irmgroup.cz