Politika jakosti

zavádíme do života nové špičkové technologie a formujeme pozitivní vztah člověka k technickému pokroku. Poskytujeme komplexní služby od projektu přes instalaci až po servis. Zaměstnancům poskytujeme pevnou sociální oporu a příležitost plně rozvinout své schopnosti. Dbáme na týmovou práci, přátelské vztahy a dostatečnou motivaci zaměstnanců. Vyžadujeme jejich loajalitu, kompetentnost a odbornost. Zisk naší společnosti rozdělujeme především do fondů na získávání know-how, zvyšování kvalifikace, modernizaci technických prostředků a sociálního programu.

Vztahy s dodavateli stavíme na pilířích osobních vztahů, přátelství a důvěry, se snahou minimalizovat vstupní náklady a neshody. Upřednostoujeme české výrobce, potažmo regionální dodavatele. Dbáme na minimalizaci vstupních nákladů, úsporu materiálu, energie a lidských zdrojů. Podporujeme sponzorství projektů se zaměřením na rozvoj regionu, vzdělávání, kulturu, sport a charitu potřebným lidem. Svou činností přispíváme ke zvyšování životní úrovně celé společnosti.Cenovou politikou směřujeme k tvorbě přiměřeného zisku, který zajistí dostatečnou stabilitu firmy na trhu a umožní další rozvoj, tak aby firma mohla být svým zákazníkům silným a spolehlivým partnerem.