Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)

Plní funkci ochrany majetku a osob. Je ze všech možností zabezpečení tou nejrozšířenější a v praxi nejčastěji uplatňovanou. Zabezpečovací systémy EZS mají velmi široké možnosti použití od malých aplikací až po rozsáhlé technologické celky v nejvyšších stupních utajení.

Systém elektronické zabezpečovací signalizace je komplex technických prostředků, které včasnou signalizací do místa obsluhy eliminují rozsah materiálních a jiných škod. Skládá ze zabezpečovací ústředny, ovládacích prvků pro aktivaci a deaktivaci systému, z detektorů a z koncových zařízení, které uvědomí uživatele o narušení objektu – sirény, telefonní vyvolávače, případně komunikační systémy s pultem centralizované ochrany.
Detektory slouží k identifikaci narušení objektu. Pracují na různých principech - sledují infračervené vyzařování pohybujícího se objektu, detekují změny v odrazu mikrovlnného vlnění, využívají magnetick všechny detektory jsou dnes již vybaveny složitou elektronikou, která zajistí dokonalé zpracování procesu detekce a umožní prakticky eliminovat falešné poplachy.

Informace, která vznikne na výstupu detektoru je přivedena na vstup ústředny zabezpečovacího systému, která zajistí zpracování informací a následnou aktivaci výstupních obvodů. Poplachový výstup je pak přenesen na další periferní zařízení. Komunikace obsluhy s ústřednou zprostředkovává ovládací klávesnice. Ta umožní po zadání vstupního kódu aktivovat zabezpečovací systém nebo jeho části.Systém EZS může být instalován buď jako samostatná aplikace nebo jako součást dalších systémů v rámci integrace - např. systému řízení přístupu, perimetrického či security kamerového systému. Objekt vybavený EZS může být vyveden na pult centralizované ochrany (PCO), kdy je objekt střežen z místa s trvalou vzdálenosti buď radiovou cestou, případně po telefonních nebo datových linkách. V případě alarmu, nebo jiné mimořádné události zajišťuje řešení situace operátor PCO.

Samostatnou kapitolou elektrické zabezpečovací signalizace je vnější obvodová (perimetrická) ochrana areálů, která je důležitou součástí střežení rozsáhlých komplexů budov a prostorů jako jsou letiště, elektrárny, průmyslové objekty, vojenské základny, věznice a podobně.Hranice takovýchto areálů jsou zpravidla vymezeny oplocením. V tomto případě je možné detekovat změny na oplocení při jeho narušení, jako jsou vibrace nebo mechanické poškození. Střežit lze však i otevřený prostor, a to použitím infračervených nebo mikrovlnných bariér a detektorů. Další možností je uložení detekčních prvků pod zemským povrchem.

Pro perimetrickou ochranu lze také využít i kamerový systém, jehož monitorovací a vyhodnocovací zařízení je vybaveno poplachovým managementem, který vyhodnocuje změny ve snímané scéně a následně vyhlásí alarm.Principů a možností nasazení perimetrické ochrany je více a vhodnost jejich aplikace je vždy nutné posoudit v závislosti na konkrétních podmínkách a terénu areálu.

Jako doplněk v rámci realizace komplexních bezpečnostních systémů, může být dodávka EZS na přání zákazníka rozšířena o mechanické zábrany, jako jsou mříže, bezpečnostní dveře, bezpečnostní fólie, turnikety, závory, trezory, detektory kovů a podobně. A to vše včetně certifikátu NBÚ potvrzující ověření a schválení způsobilosti těchto technických prostředků pro použití k ochraně utajovaných informací.

bodElektrická zabezpečovací signalizace

Lists

This is an unordered list:

  • Item 1
  • Item 2
  • Item 3
  • Item 4

This is an ordered list:

  1. Item 1
  2. Item 2
  3. Item 3
  4. Item 4

Images

images can be placed on the left, in the center or on the right:

example graphic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum.

example graphic example graphic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Tables

Tables should be used to display data and not used for laying out your website:

Item Description
Item 1 Description of Item 1
Item 2 Description of Item 2
Item 3 Description of Item 3
Item 4 Description of Item 4

Form Elements

Form field example

Textarea example

Checkbox example

Dropdown list example